Rękawice - bezpieczne spawanie

Prace związane z spawaniem wymagają odpowiedniego przygotowania stanowiska, zastosowania właściwego sprzętu oraz wyposażenia pracownika w odzież. Ta powinna spełniać szereg wymagań i norm. Jedną z nich jest EN ISO 11611. Pozwala ona na zapewnienie ochrony przed gorącem oraz powstającymi w trakcie spawania drobnymi elementami i odpryskami metalu. Szczególe niebezpieczeństwo powstaje wówczas, kiedy drobinki dostaną się pod odzież, lub w sytuacji błędnie zastosowanej odzieży.

W czasie pracy, kluczowe są między innymi rękawice, spodnie, bluza/fartuch oraz zabezpieczenie twarzy. Część z rozwiązań znajdziemy na https://magrosbhp.pl/kategoria-produktu/rekawice/spawalnicze-rekawice/, co pozwoli na podjęcie skutecznych działań zapewniających bezpieczną pracę. W przypadku rękawic, to w wielu przypadkach są one nieco dłuższe w mankietach. Dodatkowo jako materiał najczęściej wybierana jest skóra, w tym kozia lub cielęca/bydlęca. W większości przypadków rękawice wyposażone są w pięć palców, co zapewnia pewny chwyt oraz możliwość manipulowania przedmiotami w czasie prac. Tak jak większość podobnej odzieży również i ta przeznaczana do spawania zaliczana jest do II kategorii środków ochrony indywidualnej.

Należy jednocześnie zwrócić tu uwagą na czas wykonywania czynności. Generalnie bez względu czy mają one zająć dziesięć minut czy godzinę odzież i odpowiednie czynności są konieczne. Większość wypadków oraz urazów dochodzi właśnie w sytuacji, w których rezygnuje się z odpowiednich procedur. Dotyczy to również czynności wykonywanych przez niewykwalifikowanych pracowników. Tylko odpowiednie szkolenie zapewni wiedzę oraz umiejętności konieczne w bezpiecznej pracy. Brak takiego kursu może skutkować niewłaściwymi czynnościami, co może narazić pracownika oraz jego otoczenia na urazy i innego rodzaju uszczerbki.